Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice zo zasadaní OZ

ZÁPISNICA Z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 2.2.2017 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica mimoriadne 22-2-2017 FINAL.pdf (198.8 kB) (198.8 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 4.5.2017 v zasadačke Š D
 2 Zápisnica  4-5-2017 FINAL.pdf (667.6 kB) (667.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.6.2017 v zasadačke OcÚ
 3 Zápisnica 26-6-2017 FINAL.pdf (501.6 kB) (501.6 kB)

 
ZÁPISNICA zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 5.10.2017 v zasadačke OcÚ
 4 zápisnica 5-10-2017 FINAL.pdf (659.9 kB) (659.9 kB)

 
Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 19.2.2015 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 19-2-2015  FINAL.pdf (642.5 kB) (642.5 kB)

 
Z á p i s n i c a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 29.4.2015 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 2 zápisnica  22-6-15  FINAL NA ZVEREJNENIE.pdf (697.2 kB) (697.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 25.6.2015 v zasadačke ŠD
 3 Zápisnica 25-6-2015 FINAL NA ZVEREJNENIE.pdf (745.1 kB) (745.1 kB)

 
ZÁPISNICA zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 22.7.2015 v zasadačke OcÚ
 4 Zápisnica 22-7-2015 FINAL NA ZVEREJNENIE.pdf (574.4 kB) (574.4 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 29.10.2015 v zasadačke ŠD
 5 Zápisnica 29-10-2015 FINAL.pdf (976 kB) (976 kB)

 
ZÁPISNICA zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 7.12.2015 v zasadačke OcÚ
 6 Zápisnica 7-12-2015 FINAL.pdf (997 kB) (997 kB)

 
ZÁPISNICA zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 14.12.2015 v zasadačke OcÚ
 7 Zápisnica  14-12-2015 FINAL.pdf (616.3 kB) (616.3 kB)

 
Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 28.1.2010 o 16,00 hod v zasadačke športového domu na Kyslej
 2-zapisnica FINAL 28-1-2010.pdf (171.7 kB) (171.7 kB)

 
Zápisnica Z 3. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 25.3.2010 o 16,00 hod v zasadačke športového domu na Kyslej
 3-zapisnica 25-3-2010 FINAL.pdf (271.1 kB) (271.1 kB)

 
Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.5.2010 o 16,00 hod v zasadačke ŠD.
 4-zápis 27-5-2010 FINAL.pdf (219.1 kB) (219.1 kB)

 
Zápisnica Z mimoriadneho 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 17.6.2010 na Športovom dome o 16,00 hod
 5 zápisnica 17-6-2010 FINAL.pdf (192.3 kB) (192.3 kB)

 
Z á p i s n i c a Zo 6. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 26.8.2010 na v budove bývalého MNV na Kopaniciach o 16,00 hod
 6 OZ Zápisnica26-8-2010 FINAL.pdf (325.4 kB) (325.4 kB)

 
Z á p i s n i c a z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.9.2010 o 16,00 hod v budove bývalej ZŠ v Banskej Hodruši.
 7-zápisnica 23-9-2010 v ZŠ BH FINAL.pdf (254.6 kB) (254.6 kB)

 
Z á p i s n i c a Zo 8. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 28.10.2010 v zasadačke OcÚ o 16,00 hod
 8 zápisnica -28-10-2010 FINAL.pdf (153.1 kB) (153.1 kB)

 
Z á p i s n i c a Z 9. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 23.11.2010 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod
 9  Zápis 23-11-2010 FINAL.pdf (151.3 kB) (151.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 13.12.2010 v zasadačke OcÚ
 10- zápis 13-12-2010 FINAL.pdf (182.6 kB) (182.6 kB)

 
Z á p i s n i c a Z ustanovujúceho zasadnutia OZ (11.) , ktoré sa konalo dňa 16.12.2010 v zasadačke ŠD na Kyslej o 15,00 hod
 11 OZ 16-12-2010 FINAL.pdf (131.3 kB) (131.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.11.2011 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 27-1-2011 Final .pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 24.3.2011 v zasadačke OcÚ
 2 zapisnica 24-3-2011 FINAL.pdf (366.4 kB) (366.4 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.5.2011 v zasadačke OcÚ
 3- zápisnica 26-5-2011 FINAL.pdf (207.1 kB) (207.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 16.6.2011 v zasadačke OcÚ
 4 Zápisnica mimor 16-6-2011 FINAL .pdf (200.9 kB) (200.9 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 20.7.2011 v zasadačke OcÚ
 5 zápisnica 20-7-2011 FINAL.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 25.8.2011 v zasadačke OcÚ
 6 Zápisnica 25-8-2011 FINAL .pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 29.9.2011 v zasadačke OcÚ
 7 zápisnica 29-9-2011 FINAL.pdf (384.8 kB) (384.8 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 6.10.2011 v zasadačke OcÚ
 8 zápisnica mimor 6-10-2011 FINAL.pdf (195.2 kB) (195.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 24.11.2011 v zasadačke OcÚ
 9 zápisnica 24-11-2011 FINAL.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

 
ZÁPISNICA z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011 v zasadačke OcÚ
 10 Zápisnica 15-12-2011FINAL.pdf (462.2 kB) (462.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 11.1.2012 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 11-1-2012 mimor .pdf (360.6 kB) (360.6 kB)

 
Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 11.1.2012 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 1 Uznesenie mimor 11-1-2012.pdf (133 kB) (133 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 23.2.2012 v zasadačke OcÚ
 2 Zápisnica 23-2-2012.pdf (454.1 kB) (454.1 kB)

 
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 23.2.2012 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 2 Uznesenia 23-2-2012.pdf (168.9 kB) (168.9 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.3.2012 v zasadačke OcÚ
 3 - Zápisnica 27-3-2012 FINAL .pdf (479.7 kB) (479.7 kB)

 
Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 27.3.2012 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 3 uznesenie 27-3-2012.pdf (258.8 kB) (258.8 kB)

 
Zápis zo 4. zasadnutia OZ dňa 26.4.2012
 4 Zápisnica 26-4-2012 final.pdf (484.7 kB) (484.7 kB)

 
Zápis zo 5. zasadnutia OZ dňa 28.6.2012
 5 zápisnica -28-6-2012 FINAL.pdf (522.6 kB) (522.6 kB)

 
ZÁPISNICA zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.9.2012 v Klube dôchodcov na Tegótni
 6 Zápisnica 27-9-2012 skontrolova.pdf (618.2 kB) (618.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 29.11.2012 v zasadačke OcÚ
 7 Zápisnica 29-11-2012 FINAL .pdf (597.6 kB) (597.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 13.12.2012 v zasadačke OcÚ
 8 zápisnica  13-12-2012 FINAL.pdf (575.5 kB) (575.5 kB)

 
Príloha č.1 Záverečný účet obce Hodruša – Hámre za rok 2011
 Príloha1.pdf (294.5 kB) (294.5 kB)

 
Príloha č. 2 Správa audítora pre OZ
 Príloha2.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Príloha č 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2011
 Príloha3.pdf (116 kB) (116 kB)

 
Dôvodová sprava k návrhu Dodatku 6. 2 k VZN Obce Hodruša - Hámre č. 3 / 2011 / S o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úihrady za sociálne služby
 Príloha.pdf (1 MB) (1 MB)

 
ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 24.1.2013 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 24-1-2013 FINAL .pdf (417.3 kB) (417.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 13.2.2013 v zasadačke OcÚ
 2 Zápis 13-2-2013 FINAL .pdf (331 kB) (331 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 18.4.2013 v zasadačke ŠD na Kyslej
 3 Zápis 18-4-2013 FINAL.pdf (5 MB) (5 MB)

 
ZÁPISNICA z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.6.2013 v zasadačke OcÚ
 4 zápisnica 26-6-2013 FINAL.pdf (602 kB) (602 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 28.8.2013 v zasadačke OcÚ
 5 Zápis z mimor OZ 22-8-2013.pdf (307.1 kB) (307.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 3.10.2013 v zasadačke OcÚ
 6 Zápis 3-10-2013 .pdf (276.3 kB) (276.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 10.10.2013 v zasadačke OcÚ
 7 Zápis 10-10-2013  FINAL.pdf (708.1 kB) (708.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.11.2013 v zasadačke OcÚ
 8 zápis 27-11-2013 Final .pdf (559.2 kB) (559.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 v zasadačke OcÚ
 9 zápis 12-12-2013 FINAL.pdf (478.6 kB) (478.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia U S T A N O V U J Ú C E H O Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 v zasadačke ŠD
 8 ustanov zapisnica 10-12-2014.pdf (622.9 kB) (622.9 kB)

 
ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 23.1.2014 v zasadačke OcÚ
 1 zápisnica 23 1 2014.pdf (413.4 kB) (413.4 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 17.4.2014 v zasadačke OcÚ
 2 Zápisnica 17-4-2014 .pdf (676.6 kB) (676.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 19.5.2014 v zasadačke OcÚ
 3-zápisnica 19-5-2014.pdf (392 kB) (392 kB)

 
ZÁPISNICA z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.6.2014 v zasadačke OcÚ
 4 Zápisnica 26-6-2014.pdf (480 kB) (480 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 4.9.2014 v zasadačke OcÚ
 5 zápisnica mimor 4-9-2014 FINAL.pdf (505.8 kB) (505.8 kB)

 
ZÁPISNICA z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 2.10.2014 v zasadačke OcÚ
 6 zápisnica 2-10-2014 FINAL.pdf (575.1 kB) (575.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 25.11.2014 v zasadačke OcÚ
 7 Zápisnica 25-11-2014 nekonalo sa FINAL.pdf (399.9 kB) (399.9 kB)

 


3798124

Úvodná stránka