Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka na poskytnutie služby s názvom: REKONŠTRUKCIA OLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU HODRUŠA – HÁMRE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 1_Vyzva_Hodrusa_Hamre_PD.pdf (305.9 kB) (305.9 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2017.pdf (290.1 kB) (290.1 kB)

 

Rozpočet 2017

Zložky programového rozpočtu 2017
 Zložky programového rozpočtu 2017.pdf (404.1 kB) (404.1 kB)

 
Schválený rozpočet pre rok 2017-2019
 Programový rozpočet 2017 schválený.pdf (504.4 kB) (504.4 kB)

 
Programový rozpočet 2016 a návrh programového rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019
 Rozpočet programový 2017 výdaje.pdf (508.6 kB) (508.6 kB)

 
Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019
 Rozpočet finančný 2017.pdf (583.7 kB) (583.7 kB)

 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 Rozpočet na rok 2017 - NÁVRH FINAL zverej 30-11-2016.pdf (711.9 kB) (711.9 kB)

 

Zámery zámeny a predaja majetku obce

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s.
 5-15 SSE Zámer predaj poz v BH _1_.pdf (127.5 kB) (127.5 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Lesný Miroslav, Kľakovská 19/27, Žarnovica
 5-16 Zámer Lesný mirosl predaj poz v BH.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

 
Zámer zámeny a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Jozef Bača, Hodruša-Hámre, Ing. Ján Repiský
 5-18  Repiský Bača zámena a odpredaj.pdf (146.8 kB) (146.8 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre
 5-19 Slovesnká banská Zámer predaj pozemkov v DH po oprave druhu pozemku.pdf (203.4 kB) (203.4 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Ing. Daša Prochovníková, Vojtech Bobiš
 5-20 Prochovníková Bobiš Zámer predaja poz v DH.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre k 31.12.2015
 Hodnotiaca správa 2015 +1.strana.pdf (681.8 kB) (681.8 kB)

 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
 Hodnotiaca správa 2015.pdf (473.7 kB) (473.7 kB)

 
Záverečný účet Obce Hodruša-Hámre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 Záverečný účet15.pdf (691.5 kB) (691.5 kB)

 
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Ábel Tužinský
 Zámer Tužinský nájom pozemku.pdf (31.5 kB) (31.5 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - vlastníci bytov v dome č 296
 Zámer SVB 296.pdf (32.9 kB) (32.9 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - vlastníci bytov v dome č 291
 Zámer SVB 291.pdf (32.6 kB) (32.6 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - vlastníci bytov v dome č 277
 Zámer SVB 277.pdf (37.4 kB) (37.4 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Karol Kazsáš a Adela Kazsášová
 Zámer Kaszaš kúpa časť poz Kop EKN 443-5.pdf (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Ľuboš Jurkemik a Mária Jurkemiková
 zámer Jurkemi predaj pozemku DH.pdf (35.6 kB) (35.6 kB)

 
Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Erika Čížová
 Zámer  Čížová vecné bremno.pdf (31.6 kB) (31.6 kB)

 
Dodatok č.1 k VZN 2/2014/S Obce Hodruša-Hámre
 Sscanc224e16060712360.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre k 31.12.2015
 Sscanc224e16060712140.pdf (681.8 kB) (681.8 kB)

 
Záverečný účet obce Hodruša-Hámre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 Sscanc224e16060712151.pdf (482.9 kB) (482.9 kB)

 
Návrh dodatku č.2 /2014/S o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v Domove dôchodcov a DSS Societa Hodruša-Hámre
 Sscanc224e16042909520.pdf (63.4 kB) (63.4 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. (vec: Výstavba rodinných domov - Dolné Hámre, Ing. Milan Tomaškovič)
 Sscanc224e16031013440.pdf (196.4 kB) (196.4 kB)

 

Zámery zámeny a predaja majetku obce

Zámer zámeny majetku, Štefan Romanec a manž. Mária Romancová, Hodruša-Hámre
 Romanec st zamer zamena pozemku E6749-3.pdf (32.8 kB) (32.8 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Róbert Svetlík a manž. Jana Svetlíková, rodená Tokárová, Hodruša-Hámre
 svetlik R Zamer kupa pozemku E139-1.pdf (32 kB) (32 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Karol Kaszaš a manž. Adela Kaszašová, rodená Molčanová, Hodruša-Hámre
 Kaszaš zamer kúpa poz kop E443-2.pdf (33.4 kB) (33.4 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Spoločenstvo vlastníkov bytov BYTOVKA 541, Hodruša-Hámre
 Bytovka 541 spolocenstvo zamer kupa pozemkov 705-1 a 706-1.pdf (29.6 kB) (29.6 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, majitelia bytov v bytovom dome č. 288, podľa LV č.1
 bytovka 288 zamer kupa poze ckn821 pod bytovkou.pdf (33.5 kB) (33.5 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, majitelia bytov v bytovom dome č. 294, podľa LV č.1
 bytovak 294 zamer kupa pozemku C857pod bytov.pdf (34.3 kB) (34.3 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Ing. Anrezál A., Mgr. Andrezálová K., Mgr. Andrezál R., Mgr. Andrezálová Z.
 Andrezal zamer kúpa poz v BH.pdf (33.7 kB) (33.7 kB)

 

webygroup

dnes je: 29.3.2017

meniny má: Miroslav

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

 

 

 


2132807

Úvodná stránka