Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Grégerová
 Sscanc224e19041210060.pdf (44.4 kB) (44.4 kB)

 
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Fraňová
 Sscanc224e19032214240.pdf (83.8 kB) (83.8 kB)

 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
 Leták info o separ.2018.pdf (49.9 kB) (49.9 kB)

 
Oznámenie o vyvesení správy o hodnotení navrhovanej činnosti: "Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska.“
 Oznam_o_vyveseni_ODKALISKO_FINAL.pdf (66.5 kB) (66.5 kB)

 
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie: "Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša – Hámre, využitie kapacity odkaliska"
 14_Slovenska_banska_EIA_SoH_Text_Pril_06_Zaverecne_zhrnutie.pdf (202.9 kB) (202.9 kB)

 
Návrh záverečného účetu Obce Hodruša-Hámre za rok 2017
 Záverečný účet 2017.pdf (732.6 kB) (732.6 kB)

 
_Záverečný účet - Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2017 obec
 Čerpanie finanč.rozpočtu Obec_príloha č.1.pdf (639.3 kB) (639.3 kB)

 
_Záverečný účet - Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2017 ZŠ
 Čerpanie finanč.rozpočtu ZŠ_príloha č.2a.pdf (27.5 kB) (27.5 kB)

 
_Záverečný účet - Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2017 Societa
 Čerpanie finanč.rozpočtu Societa_príloha č.2b.pdf (68 kB) (68 kB)

 
_Záverečný účet - Čerpanie programového rozpočtu za rok 2017
 Čerpanie program.rozpočtu_príloha č.3a.pdf (577.1 kB) (577.1 kB)

 
_Záverečný účet - Plnenie programového rozpočtu za rok 2017
 Plnenie programrozpočtu_príloha č.3.pdf (519.1 kB) (519.1 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Országh Tomáš a manž. Ing. Simona Országh Žarnovica
 1-13-2018 orsagh ZAMER .pdf (118 kB) (118 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa RENNTAX a.s., Andreja Žarnova 1, Trnava
 1-14-2018 RENNTAX ZAMER.pdf (118.9 kB) (118.9 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Komora Jána a manž. Terézia Komorová, Hodruša-Hámre v podiele ½ Mgr. Bašková Gabriela, Hodruša-Hámre v podiele 1/2
 1-17-2018 Komora Baskova ZAMER.pdf (137.4 kB) (137.4 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Komora Jána manž. Terézia Komorová, Hodruša-Hámre
 1-18-2018 Komora ZAMER.pdf (135.9 kB) (135.9 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa majitelia garáží súp. č. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
 1-19-2018 Vlastnici garazi ZAMER.pdf (121 kB) (121 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Víglašský Jozef, Žarnovica
 1-20-2018 Viglassky ZAMER.pdf (119.1 kB) (119.1 kB)

 
Oznámenie o zmene strategického dokumentu v rozsahu „Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“
 Oznámenie strateg dokumente AKTUALIZACIA-C-1 PHSR ZARNOVICA.pdf (114 kB) (114 kB)

 
Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020
 Oznámenie strateg dokumente AKTUALIZACIA-C-1 PHSR ZARNOVICA.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 

Územný plán obce návrh:

Územný plán obce - časť Banská Hodruša
 banská hodruša 02.11.2017.pdf (887.4 kB) (887.4 kB)

 
Územný plán obce - časť Dolné Hámre
 dolné hámre.pdf (691.6 kB) (691.6 kB)

 
Územný plán obce - časť Kopanice
 kopanice 02.11.2017.pdf (325.8 kB) (325.8 kB)

 
PONUKA NA PREVOD POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU
 Ponuka na predaj.pdf (133.1 kB) (133.1 kB)

 
Výzva na predloženie ponuky: Projektová dokumentácia - ,, ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI HODRUŠA - HÁMRE “
 VO.pdf (873 kB) (873 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mgr. Daniela Šmoldasová
 Zámer Šmoldasová-Dirnbach-obec.pdf (61.2 kB) (61.2 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mgr. Katarína Benčová, Repiský Štefan
 Zámer Predaj v DH Repiský-Benčová-Benč.pdf (126.6 kB) (126.6 kB)

 
Čerpanie finančného rozpočtu 2016 príloha 1
 Čerpanie FR 2016 priloha 1.pdf (610.3 kB) (610.3 kB)

 
Čerpanie finančného rozpočtu 2016 príloha 3a
 Čerpanie PR 2016 priloha 3a.pdf (601.5 kB) (601.5 kB)

 
Finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch a finančných operáciách za obdobie 12.2016 DD a DDS Societa
 FR 2016 DD a DDS Societa priloha 2b.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Výkaz FIN 1-12 Rozpočtové príjmy ZŠ Hodruša-Hámre
 FR 2016 ZŠ priloha 2a.pdf (665.2 kB) (665.2 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre za rok 2016
 hodnotiaca-sprava-r2016.pdf (756.1 kB) (756.1 kB)

 
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hodruša-Hámre
 sprava auditora 2016.pdf (138.1 kB) (138.1 kB)

 
Územný plán mesto Žarnovica-oznámenie o strategickom dokumente
 uzemny-plan-mesto-zarnovica-oznamenie-o-strategickom-dokumente.pdf (109.1 kB) (109.1 kB)

 
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša-Hámre, využitie kapacity odkaliska
 Rozšírenie hraníc odkaliska HH.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Správa hlavnej kontrolórky Obce Hodruša-Hámre o kontrolnej činnosti vykonávanej II. polroku v roku 2016
 Správa_kontrolnej činnosti HK_ za rok 2016.pdf (268.8 kB) (268.8 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2017.pdf (290.1 kB) (290.1 kB)

 

webygroup

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj


4992214

Úvodná stránka