Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Oznámenie o zmene strategického dokumentu v rozsahu „Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020“
 Oznámenie strateg dokumente AKTUALIZACIA-C-1 PHSR ZARNOVICA.pdf (114 kB) (114 kB)

 
Aktualizácia č.1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014-2020
 Oznámenie strateg dokumente AKTUALIZACIA-C-1 PHSR ZARNOVICA.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
Oznámenie o výrube
 Sscanc224e17112713590.pdf (182.5 kB) (182.5 kB)

 
ZVEREJNENIE ZÁMERU P R E D A J A MAJETKU OBCE HODRUŠA – HÁMRE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA, Chovan Martin RNDr.
 Chovan Zámer na zverejnenie.pdf (62.9 kB) (62.9 kB)

 
ZVEREJNENIE ZÁMERU P R E D A J A MAJETKU OBCE HODRUŠA – HÁMRE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA, Eva Kollárová, Stanislava Bartošová, František Kollár
 Kollárovci Zámer na zverejnenie.pdf (156.6 kB) (156.6 kB)

 

Územný plán obce návrh:

Územný plán obce - časť Banská Hodruša
 banská hodruša 02.11.2017.pdf (887.4 kB) (887.4 kB)

 
Územný plán obce - časť Dolné Hámre
 dolné hámre.pdf (691.6 kB) (691.6 kB)

 
Územný plán obce - časť Kopanice
 kopanice 02.11.2017.pdf (325.8 kB) (325.8 kB)

 
PONUKA NA PREVOD POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU
 Ponuka na predaj.pdf (133.1 kB) (133.1 kB)

 
Výzva na predloženie ponuky: Projektová dokumentácia - ,, ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI HODRUŠA - HÁMRE “
 VO.pdf (873 kB) (873 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mgr. Daniela Šmoldasová
 Zámer Šmoldasová-Dirnbach-obec.pdf (61.2 kB) (61.2 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mgr. Katarína Benčová, Repiský Štefan
 Zámer Predaj v DH Repiský-Benčová-Benč.pdf (126.6 kB) (126.6 kB)

 
Čerpanie finančného rozpočtu 2016 príloha 1
 Čerpanie FR 2016 priloha 1.pdf (610.3 kB) (610.3 kB)

 
Čerpanie finančného rozpočtu 2016 príloha 3a
 Čerpanie PR 2016 priloha 3a.pdf (601.5 kB) (601.5 kB)

 
Finančný výkaz o príjmoch a výdavkoch a finančných operáciách za obdobie 12.2016 DD a DDS Societa
 FR 2016 DD a DDS Societa priloha 2b.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Výkaz FIN 1-12 Rozpočtové príjmy ZŠ Hodruša-Hámre
 FR 2016 ZŠ priloha 2a.pdf (665.2 kB) (665.2 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre za rok 2016
 hodnotiaca-sprava-r2016.pdf (756.1 kB) (756.1 kB)

 
Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hodruša-Hámre
 sprava auditora 2016.pdf (138.1 kB) (138.1 kB)

 
Územný plán mesto Žarnovica-oznámenie o strategickom dokumente
 uzemny-plan-mesto-zarnovica-oznamenie-o-strategickom-dokumente.pdf (109.1 kB) (109.1 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ing. Dáša Pochovníková
 Sscanc224e17040615090.pdf (41.9 kB) (41.9 kB)

 
Rozšírenie hraníc odkaliska Hodruša-Hámre, využitie kapacity odkaliska
 Rozšírenie hraníc odkaliska HH.pdf (139.3 kB) (139.3 kB)

 
Správa hlavnej kontrolórky Obce Hodruša-Hámre o kontrolnej činnosti vykonávanej II. polroku v roku 2016
 Správa_kontrolnej činnosti HK_ za rok 2016.pdf (268.8 kB) (268.8 kB)

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka na poskytnutie služby s názvom: REKONŠTRUKCIA OLYFUNKČNÉHO OBJEKTU ŠPORTOVÉHO AREÁLU HODRUŠA – HÁMRE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
 1_Vyzva_Hodrusa_Hamre_PD.pdf (305.9 kB) (305.9 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
 navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_na_1.polrok_2017.pdf (290.1 kB) (290.1 kB)

 
Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 Rozpočet na rok 2017 - NÁVRH FINAL zverej 30-11-2016.pdf (711.9 kB) (711.9 kB)

 

Zámery zámeny a predaja majetku obce

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s.
 5-15 SSE Zámer predaj poz v BH _1_.pdf (127.5 kB) (127.5 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Lesný Miroslav, Kľakovská 19/27, Žarnovica
 5-16 Zámer Lesný mirosl predaj poz v BH.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

 
Zámer zámeny a predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Jozef Bača, Hodruša-Hámre, Ing. Ján Repiský
 5-18  Repiský Bača zámena a odpredaj.pdf (146.8 kB) (146.8 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Slovenská banská, s.r.o. Hodruša-Hámre
 5-19 Slovesnká banská Zámer predaj pozemkov v DH po oprave druhu pozemku.pdf (203.4 kB) (203.4 kB)

 
Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Ing. Daša Prochovníková, Vojtech Bobiš
 5-20 Prochovníková Bobiš Zámer predaja poz v DH.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre k 31.12.2015
 Hodnotiaca správa 2015 +1.strana.pdf (681.8 kB) (681.8 kB)

 
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015
 Hodnotiaca správa 2015.pdf (473.7 kB) (473.7 kB)

 
Záverečný účet Obce Hodruša-Hámre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 Záverečný účet15.pdf (691.5 kB) (691.5 kB)

 
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Ábel Tužinský
 Zámer Tužinský nájom pozemku.pdf (31.5 kB) (31.5 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - vlastníci bytov v dome č 296
 Zámer SVB 296.pdf (32.9 kB) (32.9 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - vlastníci bytov v dome č 291
 Zámer SVB 291.pdf (32.6 kB) (32.6 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - vlastníci bytov v dome č 277
 Zámer SVB 277.pdf (37.4 kB) (37.4 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Karol Kazsáš a Adela Kazsášová
 Zámer Kaszaš kúpa časť poz Kop EKN 443-5.pdf (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Ľuboš Jurkemik a Mária Jurkemiková
 zámer Jurkemi predaj pozemku DH.pdf (35.6 kB) (35.6 kB)

 
Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena majetku obce Horuša-Hámre z dôvodu hodného osobitného bremena - Erika Čížová
 Zámer  Čížová vecné bremno.pdf (31.6 kB) (31.6 kB)

 
Dodatok č.1 k VZN 2/2014/S Obce Hodruša-Hámre
 Sscanc224e16060712360.pdf (62.7 kB) (62.7 kB)

 
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Hodruša-Hámre k 31.12.2015
 Sscanc224e16060712140.pdf (681.8 kB) (681.8 kB)

 
Záverečný účet obce Hodruša-Hámre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 Sscanc224e16060712151.pdf (482.9 kB) (482.9 kB)

 
Návrh dodatku č.2 /2014/S o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v Domove dôchodcov a DSS Societa Hodruša-Hámre
 Sscanc224e16042909520.pdf (63.4 kB) (63.4 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa §36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. (vec: Výstavba rodinných domov - Dolné Hámre, Ing. Milan Tomaškovič)
 Sscanc224e16031013440.pdf (196.4 kB) (196.4 kB)

 


4226115

Úvodná stránka