Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné tlačivá

Návrh na kolaudáciu stavby

 
vyhlásenie kvalifikovanej osoby o vykonávaní odborného dozoru nad stavbou

 
Skúška vodotesnosti žumpy/septiku – potvrdenie

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Ohlásenie drobnej stavby vodovodnej prípojky

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie drobnej stavby elektrickej prípojky

 
Ohlásenie drobnej stavby plynovej prípojky

 
Ohlásenie drobnej stavby telefónnej prípojky

 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby

 
Žiadosť o povolenie na uvedenie vodnej stavby do prevádzky

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 
Ohlásenie stavebných úprav

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
 MZZO.docx (11.8 kB) MZZO.docx (11.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 


2857853

Úvodná stránka