Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov, rozdelenie podľa obvodov

Č. obvodu súpisné číslo Poslanec
1 1-73 Bruno Suchý, Ing.
2 74-172 Ľubica Ološtiaková, Ing. MBA
3 173-281 Rudolf Gajdošík
4 282-297 Anna Nittmannová
5 298-359 Ján Galeta
6 Jalšová pravá strana 468 Alena Sombathyová, Ing
7 469-579 Katarína Barboríková, Ing
8 589-798 Ján Prcúch, Mgr.
9 Kopanice Katarína Brestenská, Ing.
     

 

Komisie pri OZ - zoznam členov

 

Komisia Členovia Funkcia
Bytová Ing. Suchý Bruno  
  Ing. Barboríková Katarína  
  Ing. Ološtiaková Ľubica, MBA Predseda
  Ján Galeta  
  Ján Mandalík  
  Mgr. Spielmannová  Alena Zapisovateľ
Sociálna Škarbová Dana  
  Mgr. Cesnaková Ľubica  
  Nittmannová Anna Predseda
  Ing. Ološtiaková Ľubica, MBA  
  Ing. Sombathyová Alena  
  Gajdošíková Gabriela Zapisovateľ
Majetková Gajdošík Rudolf Predseda
  Ing. Brestenská Katarína   
  Ing. Suchý Bruno  
  Gajdošíková Gabriela Zapisovateľ
Kultúrna Ing. Barboríková Katarína Predseda
  Gáliková Mária  
  Holubová Ľubica  
  Gallová Viera  
  Henžel Oldrich  
  Halajová Daniela Zapisovateľ
Športová Gajdošík Rudolf  
  Ing. Brestenská Katarína  
  Ing. Kaňová Jarmila   
  Galeta Ján   
  Kamody Kamil  
  Halajová Daniela  
Na ochranu verejného záujmu Ing. Alena Sombathyová Predseda
  Rudolf Gajdošík  
  Anna Nittmannová  
  Ing. Ľubica Ološtiaková, MBA  
  Ing. Bruno Suchý  
  Mgr. Prcúch Ján  
  Ing. Brestenská Katarína  
  Dirnbachová Ľubomíra Zapisovateľ

 

 

 

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:


 
Z 2. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 28.1.2010 o 16,00 hod v zasadačke športového domu na Kyslej
 2-zapisnica FINAL 28-1-2010.pdf (171.7 kB) (171.7 kB)

 
Zápisnica Z 3. riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 25.3.2010 o 16,00 hod v zasadačke športového domu na Kyslej
 3-zapisnica 25-3-2010 FINAL.pdf (271.1 kB) (271.1 kB)

 
Zápisnica z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.5.2010 o 16,00 hod v zasadačke ŠD.
 4-zápis 27-5-2010 FINAL.pdf (219.1 kB) (219.1 kB)

 
Zápisnica Z mimoriadneho 5. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 17.6.2010 na Športovom dome o 16,00 hod
 5 zápisnica 17-6-2010 FINAL.pdf (192.3 kB) (192.3 kB)

 
Z á p i s n i c a Zo 6. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 26.8.2010 na v budove bývalého MNV na Kopaniciach o 16,00 hod
 6 OZ Zápisnica26-8-2010 FINAL.pdf (325.4 kB) (325.4 kB)

 
Z á p i s n i c a z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.9.2010 o 16,00 hod v budove bývalej ZŠ v Banskej Hodruši.
 7-zápisnica 23-9-2010 v ZŠ BH FINAL.pdf (254.6 kB) (254.6 kB)

 
Z á p i s n i c a Zo 8. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 28.10.2010 v zasadačke OcÚ o 16,00 hod
 8 zápisnica -28-10-2010 FINAL.pdf (153.1 kB) (153.1 kB)

 
Z á p i s n i c a Z 9. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 23.11.2010 v zasadačke OcÚ o 17,00 hod
 9  Zápis 23-11-2010 FINAL.pdf (151.3 kB) (151.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 13.12.2010 v zasadačke OcÚ
 10- zápis 13-12-2010 FINAL.pdf (182.6 kB) (182.6 kB)

 
Z á p i s n i c a Z ustanovujúceho zasadnutia OZ (11.) , ktoré sa konalo dňa 16.12.2010 v zasadačke ŠD na Kyslej o 15,00 hod
 11 OZ 16-12-2010 FINAL.pdf (131.3 kB) (131.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.11.2011 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 27-1-2011 Final .pdf (271.3 kB) (271.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 24.3.2011 v zasadačke OcÚ
 2 zapisnica 24-3-2011 FINAL.pdf (366.4 kB) (366.4 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.5.2011 v zasadačke OcÚ
 3- zápisnica 26-5-2011 FINAL.pdf (207.1 kB) (207.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 16.6.2011 v zasadačke OcÚ
 4 Zápisnica mimor 16-6-2011 FINAL .pdf (200.9 kB) (200.9 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 20.7.2011 v zasadačke OcÚ
 5 zápisnica 20-7-2011 FINAL.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 25.8.2011 v zasadačke OcÚ
 6 Zápisnica 25-8-2011 FINAL .pdf (163.3 kB) (163.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 29.9.2011 v zasadačke OcÚ
 7 zápisnica 29-9-2011 FINAL.pdf (384.8 kB) (384.8 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 6.10.2011 v zasadačke OcÚ
 8 zápisnica mimor 6-10-2011 FINAL.pdf (195.2 kB) (195.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 24.11.2011 v zasadačke OcÚ
 9 zápisnica 24-11-2011 FINAL.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

 
ZÁPISNICA z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 15.12.2011 v zasadačke OcÚ
 10 Zápisnica 15-12-2011FINAL.pdf (462.2 kB) (462.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 11.1.2012 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 11-1-2012 mimor .pdf (360.6 kB) (360.6 kB)

 
Uznesenia z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 11.1.2012 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 1 Uznesenie mimor 11-1-2012.pdf (133 kB) (133 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 23.2.2012 v zasadačke OcÚ
 2 Zápisnica 23-2-2012.pdf (454.1 kB) (454.1 kB)

 
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 23.2.2012 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 2 Uznesenia 23-2-2012.pdf (168.9 kB) (168.9 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.3.2012 v zasadačke OcÚ
 3 - Zápisnica 27-3-2012 FINAL .pdf (479.7 kB) (479.7 kB)

 
Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 27.3.2012 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 3 uznesenie 27-3-2012.pdf (258.8 kB) (258.8 kB)

 
Zápis zo 4. zasadnutia OZ dňa 26.4.2012
 4 Zápisnica 26-4-2012 final.pdf (484.7 kB) (484.7 kB)

 
Zápis zo 5. zasadnutia OZ dňa 28.6.2012
 5 zápisnica -28-6-2012 FINAL.pdf (522.6 kB) (522.6 kB)

 
ZÁPISNICA zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.9.2012 v Klube dôchodcov na Tegótni
 6 Zápisnica 27-9-2012 skontrolova.pdf (618.2 kB) (618.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 29.11.2012 v zasadačke OcÚ
 7 Zápisnica 29-11-2012 FINAL .pdf (597.6 kB) (597.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 13.12.2012 v zasadačke OcÚ
 8 zápisnica  13-12-2012 FINAL.pdf (575.5 kB) (575.5 kB)

 
Príloha č.1 Záverečný účet obce Hodruša – Hámre za rok 2011
 Príloha1.pdf (294.5 kB) (294.5 kB)

 
Príloha č. 2 Správa audítora pre OZ
 Príloha2.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Príloha č 3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2011
 Príloha3.pdf (116 kB) (116 kB)

 
Dôvodová sprava k návrhu Dodatku 6. 2 k VZN Obce Hodruša - Hámre č. 3 / 2011 / S o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úihrady za sociálne služby
 Príloha.pdf (1 MB) (1 MB)

 
ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 24.1.2013 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 24-1-2013 FINAL .pdf (417.3 kB) (417.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 13.2.2013 v zasadačke OcÚ
 2 Zápis 13-2-2013 FINAL .pdf (331 kB) (331 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 18.4.2013 v zasadačke ŠD na Kyslej
 3 Zápis 18-4-2013 FINAL.pdf (5 MB) (5 MB)

 
ZÁPISNICA z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.6.2013 v zasadačke OcÚ
 4 zápisnica 26-6-2013 FINAL.pdf (602 kB) (602 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 28.8.2013 v zasadačke OcÚ
 5 Zápis z mimor OZ 22-8-2013.pdf (307.1 kB) (307.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 3.10.2013 v zasadačke OcÚ
 6 Zápis 3-10-2013 .pdf (276.3 kB) (276.3 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 10.10.2013 v zasadačke OcÚ
 7 Zápis 10-10-2013  FINAL.pdf (708.1 kB) (708.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 27.11.2013 v zasadačke OcÚ
 8 zápis 27-11-2013 Final .pdf (559.2 kB) (559.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 v zasadačke OcÚ
 9 zápis 12-12-2013 FINAL.pdf (478.6 kB) (478.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 8. zasadnutia U S T A N O V U J Ú C E H O Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 v zasadačke ŠD
 8 ustanov zapisnica 10-12-2014.pdf (622.9 kB) (622.9 kB)

 
ZÁPISNICA z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 23.1.2014 v zasadačke OcÚ
 1 zápisnica 23 1 2014.pdf (413.4 kB) (413.4 kB)

 
ZÁPISNICA z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 17.4.2014 v zasadačke OcÚ
 2 Zápisnica 17-4-2014 .pdf (676.6 kB) (676.6 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 19.5.2014 v zasadačke OcÚ
 3-zápisnica 19-5-2014.pdf (392 kB) (392 kB)

 
ZÁPISNICA z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 26.6.2014 v zasadačke OcÚ
 4 Zápisnica 26-6-2014.pdf (480 kB) (480 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 4.9.2014 v zasadačke OcÚ
 5 zápisnica mimor 4-9-2014 FINAL.pdf (505.8 kB) (505.8 kB)

 
ZÁPISNICA z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 2.10.2014 v zasadačke OcÚ
 6 zápisnica 2-10-2014 FINAL.pdf (575.1 kB) (575.1 kB)

 
ZÁPISNICA z 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 25.11.2014 v zasadačke OcÚ
 7 Zápisnica 25-11-2014 nekonalo sa FINAL.pdf (399.9 kB) (399.9 kB)

 
Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 19.2.2015 v zasadačke OcÚ
 1 Zápisnica 19-2-2015  FINAL.pdf (642.5 kB) (642.5 kB)

 
Z á p i s n i c a 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva , ktoré sa konalo dňa 29.4.2015 v zasadačke OcÚ o 15,30 hod
 2 zápisnica  22-6-15  FINAL NA ZVEREJNENIE.pdf (697.2 kB) (697.2 kB)

 
ZÁPISNICA z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 25.6.2015 v zasadačke ŠD
 3 Zápisnica 25-6-2015 FINAL NA ZVEREJNENIE.pdf (745.1 kB) (745.1 kB)

 
ZÁPISNICA zo 4. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 22.7.2015 v zasadačke OcÚ
 4 Zápisnica 22-7-2015 FINAL NA ZVEREJNENIE.pdf (574.4 kB) (574.4 kB)

 
ZÁPISNICA z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 29.10.2015 v zasadačke ŠD
 5 Zápisnica 29-10-2015 FINAL.pdf (976 kB) (976 kB)

 
ZÁPISNICA zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 7.12.2015 v zasadačke OcÚ
 6 Zápisnica 7-12-2015 FINAL.pdf (997 kB) (997 kB)

 
ZÁPISNICA zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Hodruša-Hámre, ktoré sa konalo dňa 14.12.2015 v zasadačke OcÚ
 7 Zápisnica  14-12-2015 FINAL.pdf (616.3 kB) (616.3 kB)

 

webygroup

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

 

 

 


3234627

Úvodná stránka