Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Občianske združenie má počiatky v iniciatíve skupiny banských technikov pracujúcich pri ťažbe zlata na bani Rozália v Hodruši. Na jednej strane sme si uvedomili zmenšovanie pracovných príležitostí v doline, a na druhej turistickú atraktivitu prírody a pamiatok v našom regióne. Rozhodli sme sa že s tým treba niečo urobiť, ale nevedeli sme ako, preto sme sa išli poradiť do Žiaru nad Hronom do poradne 5P (Pohronská Profesionálna Poradňa Pre Podnikateľov). Poradili nám postup založenia občianskeho združenia nakoľko sme nechceli podnikať, ale pracovať popri zamestnaní na zlepšení turizmu a niečo po sebe zanechať. Po prejednaní stanov sme sa museli dohodnúť, ako sa budeme volať. Bolo to náročné, preto že meno malo obsahovať niečo miestne, historické, krátke a také aby spájalo občanov rôznych miestnych častí obce Hodrušanov, Hámorčanov aj Kopaničanov. Rozhodovanie bolo ťažké a trvalo 3 dni. Nakoniec sme sa rozhodli pre názov KERLING. Je to meno zaniknutej osady pod vrchom rovnakého mena, ktorá bola predchodcom osídlení v dnešnej doline. Na Kerlingských lúkach sa každoročne v auguste koná Kerlingská púť, na ktorej sa zhromaždia obyvatelia z všetkých častí našej dlhej doliny.

Pri registrácii 27.11. 2001 združenie dostalo IČO : 37828126 tiež DIČ, právnu formu 701 Občianske združenie , sídlo 96661 Hodruša - Hámre 297/22 a obchodné meno Občianske združenie Kerling.

Ustanovujúca schôdza sa konala dňa 12.1.2002 zúčastnilo sa jej 23 občanov obce a do radov združenia sa v zmysle stanov prihlásilo 19 členov. Do predstavenstva bolo odhlasovaní 7 členovia združenia : D. Pobeška, E. Bača, K. Ivan, D. Ološtiak, Z. Líšková, A. Cimra a M. Kámen. Predstavenstvo si zvolilo funkcionárov nasledovne:
štatutárny zástupca : K. Ivan
podpredseda predstavenstva: A. Cimra
podpredseda predstavenstva: Z. Líšková

Z najdôležitejších cieľov uvedených v Stanovách občianskeho združenia Kerling treba spomenúť:

vykonávať činnosti v území ochranného pásma zapísaného do Zoznamu svetového, prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO z r . 1994 v Štiavnických Vrchoch, smerujúcu k záchrane a rekonštrukcii kultúrnych, historických a banskotechnických pamiatok v regióne
podporovať a rozvíjať turistický ruch v regióne vo všetkých formách so zvláštnym zreteľom na geomontanistické hodnoty oblasti
angažovať sa pri ochrane prírody, životného prostredia a krajinárskych hodnôt regiónu
získavať materiálnu a finančnú pomoc na podporu svojich aktivít
propagovať ciele a aktivity združenia v médiách doma aj v zahraničí
zabezpečovať metodickú pomoc osobám, v majetku ktorých sú kultúrne, technické a historické pamiatky smerujúcu k zamedzeniu ďalšieho poškodzovania alebo zničenia pamiatok
realizovať osvetovú a vzdelávaciu činnosť pre verejnosť
podpora demokracie, slobody vyjadrovania, tolerancie názorov , obhajoba záujmov občanov na regionálnej a miestnej úrovni
propagovať myšlienky Európskej integrácie, šíriť informácie o programoch podporujúcich občianske iniciatívy
A mohli sme začať pracovať.
Vo februári 2002 sme zorganizovali seminár pod názvom Obec Hodruša - Hámre a jej zaujímavosti kde odznelo celkom 7 príspevkov na témy histórie, technických a kultúrnych pamiatok , významných osobností a rodákov, histórii priemyslu v regióne. Prednášajúcimi boli miestni záujemci o históriu doliny Seminára sa zúčastnilo takmer 40 občanov čo nás príjemne prekvapilo, z hostí treba spomenúť vedúceho združenia Magna Via Doc. Ing. Húsku CSc., vedúceho združenia historických miest a obcí Slovenska Ing. Fraňa, primátora okresného mesta Žarnovica PhDr. Grégera, d.p. farára Janíka a mnoho iných. Zo seminára bude v dohľadnej dobe vydaný malý zborník prednášok. V roku 2003 by sme chceli opäť zorganizovať pokračovanie.

V apríli vypracoval člen združenia Mgr. M. Kámen projekt s názvom Dolný Hodrušský jarok - turistický chodník pre bicykel aj bežky. Zámerom projektu je sprístupniť a dostať do širšieho povedomia menej známy Dolnohodrušský zberný vodný jarok, ktorý v dĺžke 8700 metrov po vrstevnici obtáča hlavný hrebeň Štiavnických vrchov s masívom Červenej Studne, Tanádu zo strany Hodrušskej doliny. V minulosti slúžil na zber povrchových zrážkových vôd a odvádzal ich z povodia Hrona (Hodrušská dolina) do povodia Ipľa (Štiavnické bane). Začína sa pod sedlom Červená Studňa pri ceste do Hodruše na tzv. Teplom potoku, kde sa pri pamätníku obetiam 2. svetovej vojny napája Zanechaným jarkom, pokračuje oblasťou stredovekého dobývania na žilách , vinie sa ponad Hornohodrušské jazero a končí v oblasti Sedlo - Pleso dvojicou vodných štôlní, ktoré privádzali vodu do Malého a Veľkého Richnavského jazera. Pekná trasa, miestami s výhľadmi a čo je hlavné takmer stále po rovine, čo je v týchto vrchoch vzácnosť. Projekt počítal s vyčistením trasy od napadaných stromov, označením vybraných zastávok a výhľadov a popisom fungovania zberného jarku, vlastne s vytvorením náučného chodníku. V máji 2002 bola celá trasa v spolupráci so Stredným lesníckym učilišťom v B. Štiavnici vyčistený od napadaných stromov nákladom 2400 Sk ktoré združenie Kerling uhradilo z vlastných zdrojov. Koncom mája členovia združenia celú trasu prešli na bicykloch, cez sedlo Pleso prešli na Richňavské jazerá a odtiaľ ďalším tzv. Kopanickým jarkom do obce Kopanice a Hodruše domov. Nakoľko po tejto trase bude realizovaná trasa z programu Geopark pod záštitou UNESCO, od ďalšej realizácie tohto projektu sme upustili. Zaujímavý je aj postoj zákonodarcov k otázke bicyklov v prírode: po násype jarku horské bicykle jazdiť nesmú nakoľko ho kolesami devastujú, ale nákladné "Vétriesky" a Tatry Mestských Lesov plne naložené drevom môžu.....Ešte horším príkladom sú lesné kolesové traktory vlečúce za sebou celé kmene, ktoré vytrhávajú kamenné vyloženie vlastného jarku a zbrúsia plošinu násypu do obla., takže aj lyžiari - bežkári majú v zime problém neskĺznuť do hory....

Začiatkom roka 2002 vypracovala členka združenia sl. Mgr. Zuzka Líšková Žiadosť na poskytnutie Grantu Ministerstva Hospodárstva SR z Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu na Zriadenie turistickoinformačnej kancelárie v priestoroch Cachovne Dolnohodrušského banského závodu. Súčasťou projektu malo byť tiež poskytovanie informačných služieb turistickej verejnosti, vydanie informačnej brožúry o pozoruhodnostiach doliny, ubytovaní, spojoch, cenách atď. v viacerých jazykových variantoch, tiež zriadenie chráneného pracoviska pre zdravotne ťažko postihnutých občanov, predajne suvenírov . Spoluúčasť a prevádzkovanie turistickej informačnej kancelárie prisľúbila obec. Sumárny rozpočet bol 400 tis. Sk , z toho 25% malo byť hradené z iných zdrojov. Žiadosť bola zamietnutá , hoci po formálnej stránke jej nebolo nič vytknuté. Ministerstvo Hospodárstva dôvodilo že Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu nepodporuje vznik turistických informačných centier..! Turistické informačné centrum bude v r. 2004 realizované v spolupráci so Slovenskou Agentúrou Životného prostredia v rámci projektu Geopark pod záštitou UNESCO.

Ďalšie plány do budúcnosti občianskeho združenia KERLING

Po ukončení rekonštrukcie Dolnej Schopfer štôlne by sme chceli opäť vybudovať zavalenú časť podzemnej časti vedenia Jalšového potoka pred Schopfer štôlňou. Snáď sa materiál podarí financovať z Nadácie Tvoja Zem na grantový program Občania Obci. Projekt je vypracovaný. Ďalej by sme chceli pracovať alebo spolupracovať na obnove Baníckeho kostolíka v tesnej blízkosti Schopfer štôlne. Kostolík v marci 2003 prešiel opäť do majetku katolíckej cirkvi. Možno sa na rad dostane aj jazierko a prívodný Horný Jalšovský jarok k tomuto jazierku. Určite chceme pracovať aj na obnove ďalších zanedbaných portálov významných štôlní v Hodrušskom revíri. Tiež by sme chceli vybudovať zaujímavé turistické trasy po baníckych pamiatkach v Hodrušskej doline, urobiť značenie popri hlavnej ceste Žarnovica - Banská Štiavnica s upozorneniami na turistické zaujímavosti v obci aby turisti ostali v regióne a nie len ním prechádzali. Snáď dokážeme vybudovať aj malé turistické centrum v okolí Hodrušských jazier.

 


Záverom

Každý rok sa o. z. Kerling uchádza o 2% z daní občanov na účely popísané v stanovách na začiatku tohto článku.

Ak Vás naša práca zaujala, ste zamestnaný, živnostník alebo konateľ firmy, môžete nám na realizáciu našich zámerov poskytnúť 2% z daní, ktoré ste odviedli za uplynulý rok štátu. Konkrétny postup, termíny a otázky sú dopodrobna vysvetlené na stránke www.rozhodni.sk.

Môžete si tiež stiahnuť a vytlačiť aktuálne tlačivo s vyplnenými údajmi združenia Kerling z tejto stránky.

 

Ak ste sa pre nás rozhodli, percento z Vašich daní bude použité na rozvoj turizmu, životného prostredia a záchranu kultúrnych a technicko - historických pamiatok v regióne Hodrušskej doliny.


Ďakujeme!
 


 

webygroup

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


6194717

Úvodná stránka