Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín

 


            

 


            
             •  Na výrub dreviny sa podľa §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody vždy, okrem zákonom vymedzených prípadov.


            •  Súhlas na výrub dreviny  môže orgán ochrany prírody vydať     v odôvodnených prípadoch len po posúdení ekologických estetických funkcií dreviny a jej vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, príp. nájomcu pozemku (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy). Viac...

Tlačivo na výrub stromov.

   

 


 


3580990

Úvodná stránka