Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Aktivity, fotogaléria

Každý senior je schopný vplyvom sociálnych faktorov z prostredia a vlastnou aktivitou pretvárať, formovať a kultivovať svoju vlastnú osobnosť.

V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa klienti venujú ručným prácam – maľovanie, kreslenie, vytváranie dekorácií, či prácam na úprave areálu zariadenia. K dispozícii sú aj rôzne spoločenské hry, lúštenie krížoviek, sudoku.
V zariadení je knižnica, kde klienti majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu. Súčasťou duchovného života klientov sú sväté omše konané v zariadení.
V oblasti kultúrnej činnosti pre klientov zariadenia organizujeme rôzne akcie – vystúpenia detí materskej školy, základnej školy, študentov súkromného odborného učilišťa, detského tanečného súboru ÚSMEV, speváckeho súboru SENIOR z tunajšej obce. Súčasťou života klientov sú aj spoločné oslavy či sviatočné posedenia.
V období teplých jarných a letných mesiacov využívame možnosť posedenia v altánku s grilom, kde okrem opekania a grilovania, varíme kotlíkový guláš, organizujeme stretnutia s miestnou komunitou, príbuznými.
Plán voľnočasových aktivít, na ktorom participujú aj samotní klienti zariadenia, prihliada aj na rôzne výlety mimo zariadenia a to do blízkeho ale aj vzdialenejšieho okolia (návšteva divadla – DJGT Zvolen, DAB Nitra, Drevený Betlehem v Banskej Štiavnici, Arborétum Tesárske Mlyňany a pod.)
Pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb využívame metódy sociálnej práce, ktorými sú:
Individuálna sociálna práca – adaptačný proces s výcvikom asertivity, programy na zámerné ovplyvňovanie vývinovej dynamiky individuálnych osobnostných charakteristík (tréningy pamäti, samovzdelávanie), individuálne plány rozvoja osobnosti.
Skupinová sociálna práca – socio - edukatívne programy zamerané na podporu kognitívnych funkcií (prednášky, záujmové aktivity), aktivizačné a rehabilitačné programy (súťaže, cvičenia).
Cieľom je vždy dosiahnutie pozitívnych zmien v kognitívnych funkciách, v postojoch, rozvoj praktických spôsobilostí a zručností klienta, pozitívne zmeny v správaní a konaní seniora, emocionálna stabilita.

 

Fotogalérie:
 


 

Aktivity v roku 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018


 
 
Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018

Vystúpenie detí MŠ, február 2018


 
 

 

Valentín v SOCIETE 2018

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Pripravujeme výzdobu 2018

Naše fašiangové masky

Naše fašiangové masky

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu


 
 
Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu


 
 
Pripravujeme výzdobu

Pripravujeme výzdobu

Toto sme vytvorili

Toto sme vytvorili

Toto sme vytvorili

Toto sme vytvorili


 
 
Vyzdobili sme si interiér

Vyzdobili sme si interiér


 

Vianočné vystúpenie detí ZŠ a posedenie pri vianočnom punči 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vianoce 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Ranné rozcvičky 2017

bez názvu
bez názvu

 

Divadelné vystúpenie Pyšná princezná 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Mesiac úcty k starším DD a DDS 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Výstava záhradných produktov 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vystúpenie detí MŠ a ZŠ ku dňu matiek 2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

MDŽ 8.3.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Divadelné vystúpenie Martinko Klingáč

bez názvu
bez názvu

 

Beseda so zástupcom HaZZ Žiar nad Hronom

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vystúpenie detí MŠ a ZŠ ku Dňu matiek, máj 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vystúpenia k Mesiacu úcty k starším v SOCIETE

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Očová,súťaž vyrezávania tekvičiek,29.9.16

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Divadlo O hlúpej žene 22. 5. 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Vianoce 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Mesiac úcty k starším 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Mikuláš 2015, MDŽ 2015, p.Finka 80 rokov

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vianoce s deťmi MŠ

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Oddych v altánku 2014

bez názvu
bez názvu

 

Mesiac úcty k starším v societe 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vystúpenie ZUŠKÁČIK

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače


 
 
ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače

ZUŠKÁČIK Tlmače


 

Červený kríž

Červený kríž nám daroval

Červený kríž nám daroval

Červený kríž nám daroval

Červený kríž nám daroval

Klienti predviedli svoje

Klienti predviedli svoje


 
 
Ukážky prvej pomoci-pracovníci

Ukážky prvej pomoci-pracovníci


 

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014


 
 
MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014

MDŽ 2014


 
 

 

Kotlíkový guláš

Aj v júni chutil kotlíkový guláš výborne

Aj v júni chutil kotlíkový guláš výborne

Zákusok po guláši

Zákusok po guláši

Septembrový guláš v altánku

Septembrový guláš v altánku


 
 
Septembrový guláš v altánku

Septembrový guláš v altánku


 

Vianočné pečenie a malí koledníci 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 


3957120

Úvodná stránka