Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Hodruša Hámre

Smútočné oznámenieVytlačiť
 

kriz.jpg

Dňa 18.6.2018 zomrel vo veku 51 rokov náš spoluobčan, manžel, otec a starý otec

Pán Miroslav Bernáth.

Smútiaca rodina Vám s hlbokým zármutkom oznamuje, že posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 20.6.2018 o 15,00 hod so svätou omšou, ktorá začína o 15,00 hod v kostole v Dolných Hámroch.

Česť jeho pamiatke! 


 
 

Vytlačiť
 

Ochrana mláďat.jpg

 

JÚN mesiac poľovníctva.jpg


 


 
 

Kreslenie na chodník 2018Vytlačiť
 

4.jpeg

Ako každoročne, aj v tomto roku bola pri príležitosti MDD vyhlásená súťaž

v kreslení na chodník.

Súťažilo bez jedného sedemdesiat detí. Každé dieťa dostalo za odmenu sladkosť a ceruzku so spinerom. Po kreslení bola tombola. Fotografie... 


 
 

Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

elektrikar.jpg

 

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme Vám, že v termíne od

13.06.2018 12:30 do: 13.06.2018 16:30

a od

 21.06.2018 08:30 do: 21.06.2018 15:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti  Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v nasledovných prílohácha:

Odstávka 13. 06. 2018

Odstávka 21. 06 . 2018

  


 
 

Výberové konanie

ms.png

OBEC HODRUŠA-HÁMRE 966 61 Hodruša-Hámre 185

vyhlasuje  výberové konanie na miesto  učiteľky materskej školy

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z. z. a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov. Viac...


 


 

hasic.jpg

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s §4 písm. b) a s §21 písm a) v nadväznosti na §21 písm o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s §2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva zvniku požiaru

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice pozemku) v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom,. Žarnovica a Banská Štiavnice od 15. 6. 02018 od 7,00 do dovolania viac...


 


 


4329334

Úvodná stránka