Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Hodruša Hámre

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V HODRUŠI – HÁMROCH NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

V zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení Vyhlášky 308/2009 Z.z. §3 sa do materskej školy prijímajú deti:

 

 1. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa
 2. Prijímajú sa spravidla deti od 3 do 6 rokov
 3. Deti od 2 rokov môžu byť prijaté , ak sú vytvorené vhodné materiálne,  personálne, kapacitné podmienky
 4. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  Viac...
                Informácie o dieťati                Žiadosť

 


 

Pozvánka

Obecný úrad Hodruša-Hámre Vás pozýva na

 

OSLAVY  SVIATKU  PRÁCE,

 

ktoré sa uskutočnia v sobotu 30.apríla na štadióne ŠK Sandrik s týmto programom:

14,00 – 15,30 hod.  koncert Dychovej hudby HODRUŠANKA

Od 16,00 hod vystúpia deti Materskej školy, ÚSMEV a spevácky zbor SENIOR

O dobré občerstvenie sa postará Dobrovoľný hasičský zbor Dolné Hámre.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami !


 


 

Stojíme za hasičmi

Dovoľte, aby sme Vám predstavili unikátnu Hasičskú edíciu minerálnej vody Budiš venovanú dobrovoľným hasičom v stovkách miest a obcí celom Slovensku, ktorí sa rozhodli venovať svoju energiu i voľný čas v prospech komunity.

Dobrovoľní hasiči sa podieľajú sa na záchrane životov a majetku a často organizujú kultúrny a športový život v obciach. Za každých okolností stoja za obyvateľmi obce a dnes je načase ukázať, ako veľmi stojí obec za nimi!

Zapojte sa do súťaže, v ktorej môžete vyhrať pre hasičov vo Vašej obci vybavenie pre hasičský šport i zásahy.


 


 

Poďakovanie

 

 Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli  do verejnej zbierky Dňa narcisov v piatok 15. apríla 2016.

Suma, ktorá bola vyzbieraná v našej obci   je  971,18€

Ďakujeme tiež dobrovoľníkom, ktorí boli na určených miestach a boli ochotní nám v tejto zbierke pomôcť.  

V mene všetkých, ktorí to veľmi potrebujú Vám ĎAKUJEME.

 

                           Daniela Halajová

                               Koordinátor podujatia


 


 

Oznámenie

Obecný úrad  Hodruša-Hámre,  v súlade s § 6  zákona        č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020“  je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-zarnovica-na-roky-2014-202 .

Stanoviská k oznámeniu o strategickom  dokumente „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica na roky 2014 - 2020“  je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou  (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA na adrese:

 

Obecný úrad   966 61 Hodruša-Hámre

 

Do oznámenia je možné nahliadnuť  v pracovných dňoch počas stránkových hodín na sekretariáte (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 045/6844415  alebo mailom sekretariat@hodrusa-hamre.sk.)


 


 

Upozornenie pre seniorov

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v ŽIARI NAD HRONOM

 

Upozorňuje občanov

 

Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne).Viac...


 


 

SOCIETA-SENIOR

občianske združenie pri DD DSS SOCIETA Hodruša-Hámre

Venujte prosím  2 % dane za rok 2015

 

 • Chceme Vás touto cestou požiadať o podporu Občianskeho združenia SOCIETA-SENIOR, ktorého cieľom činnosti a poslaním je :
 • podpora a rozvoj aktivít prijímateľov služieb v zariadení sociálnych služieb SOCIETA Hodruša-Hámre, vytváranie podmienok na skvalitnenie ich života a prostredia
 • zameriavanie svojej činnosti na iné cieľové skupiny - seniorov a zdravotne postihnutých občanov v oblasti humanizácie sociálnych vzťahov, integrácie v prostredí
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít, organizovanie a zabezpečenie výchovno-vzdelávacích aktivít (seminárov, školení a pod.) v integračnom vzťahu k zariadeniu sociálnych služieb SOCIETA Hodruša-Hámre Viac...

Súvisiace dokumenty: postup 2% dane, potvrdenie o zaplatení dane, predvyplnené vyhlásenie 2015


 


 

Mimoriadna situácia

 

V katastri obce Hodruša-Hámre, Banská Hodruša v dôsledku dlhodobého pôsobenia prírodných síl (na Ministerstve životného prostredia zdokumentované rozsiahle svahové deformácie). Aktívna svahová deformácia na ľavom brehu Dolnohodrušského tajchu priamo ohrozuje rekreačné chaty situované v jej odlučnej hrane. Viac... 

webygroup

dnes je: 30.4.2016

meniny má: Anastázia

Za obsah zodpovedá
Miroslav Spielmann

 

 


1282359

Úvodná stránka