Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Hodruša Hámre

Oznam

list.jpg

Milí čitatelia,

oznamujeme Vám, že knižnica v časti Dolné Hámre bude otvorená ešte v utorok 19.decembra.

Upozorňujeme, že počas Vianočných sviatkov bude zatvorené.

Radi Vás privítame  opäť vo štvrtok 4.januúra 2018.

Prajeme Vám krásne prežitie Vianoc !


 


 


 

Pozvánka

benefičný 2017.jpg


 

P o z v á n k a

list.jpg

Pozývame Vás na 6.  zasadnutie OZ,  ktoré sa bude konať  13.12.2017 o 16,00 hod. v zasadačke OcÚ.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Sľub poslanca
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Správa nezávislého audítora
  5. VZN č.4/2017  o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi   na území obce Hodruša – Hámre

Viac... 


 

2. ročník LAMPIÓNOVÉHO SPRIEVODU V HODRUŠI – HÁMROCH

11.jpeg14.jpeg

10.jpeg

4.jpeg

9.jpeg

Mesiac november prináša so sebou okrem padajúceho lístia zo stromov, aj smútok, pochmúrnosť a chlad. A nie je to len vďaka Dušičkám... . Vonku sa veľmi skoro stmieva, dni sa postupne krátia, počasie je nevľúdne, najradšej by každý zaliezol pod deku v obývačke s horúcim čajom a knihou. Receptom na zvládnutie takýchto novembrových chladných a tmavých podvečerov však môže byť aj príjemná prechádzka  s lampiónom v ruke.
Po veľmi úspešnom 1.ročníku LAMPIÓNOVÉHO SPRIEVODU v našej obci sme sa rozhodli v tomto roku usporiadať aj 2.ročník tohto podujatia.
         Vo štvrtok 9.novembra 2017 o 17.00 hod. sa školský dvor hodrušskej základnej školy rozžiaril svetielkami  lampiónov a iných svietiacich a blikajúcich ozdôb. Boli nimi vyzbrojení malí aj veľkí účastníci sprievodu. Organizátorky najprv všetkých privítali, oboznámili s trasou sprievodu a s programom. Kto mal záujem, dostal tombolový lístok a mohli sme sa vybrať na cestu.
         Aj tento rok nás na čele sprievodu doprevádzalo hasičské auto.
Zo školského dvora sa vybral náš „svetielkujúci had“ na nové sídlisko, odtiaľ smeroval na sídlisko staré a vrátil sa na školský dvor. Počasie nám prialo, veľká zima nebola, atmosféra  bola veľmi príjemná... .Po návrate na dvor školy sme žrebovali tombolové lístky. Cenou boli lampióny šťastia. Ako symbol vydarenej celej našej akcie sme jeden lampión šťastia aj šťastne nad strechu školy vypustili (síce až na druhý pokus, ale predsa). Smäd nám zahasil a zohrial nás teplý čajík pre deti a „špeciálny čajík pre dospelákov“.  Hladné žalúdky zasa potešila slaná voňavá cesnaková pochúťka z ponuky stola „MADE IN ŠVÉDSKO“...  .
ĎAKUJEME všetkým účastníkom sprievodu. Stretli sme sa vo väčšom počte ako vlani, a to nás veľmi potešilo.  Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii akýmkoľvek spôsobom podieľali:
p. starostovi  J. Uramovi za vybavenie hasičského dozoru, členom Dobrovoľného hasičského zboru v Hodruši- Hámroch za doprovod počas sprievodu, vedeniu základnej školy – p. riad. Mgr. D. Prcúchovej, p.
zást.  Mgr. L. Mihalíkovej – za občerstvenie a poskytnutie priestorov školy, pracovníkom základnej školy - p. P. Vnučkovi a M. Partlovej za pomoc pri príprave aparatúry, za prípravu občerstvenia a priestorov na akciu a upratovanie po akcii.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na 3. ročníku o rok!

Organizátorky akcie:Marcela Boháčová, Bc.Michaela             Paulíková
         vychovávateľky v ŠKD  ZŠ Hodruša - Hámre


 


 

Rozlosovanie kolkárskej súťaže 2017 - 2018

 

Dátum Čas 14.30 Čas 16.00 čas 17.30 Čas 19.00
11. 11. 2017 Diviaci  - Plebu Ocú - Ktc Mršky - Metkov Kremnica - Pokoj
18. 11. 2017 Pokoj - Metkov Ktc - Mršky Plebo - Ocú Kremnica - Diviaci
25. 11. 2017 Diviaci - Pokoj Mršky - Plebu Metkov - Ktc Ocú - Kremnica
2. 12. 2017 Pokoj - Ktc Plebu - Metkov Diviaci - Ocú Kremnica - Mršky
9. 12. 2017 Ocú - Pokoj Mršky - Diviaci Ktc - Plebu Metkov - Kremnica
16. 12. 2017 Pokoj - Plebu Diviaci - Metkov Ocú - Mršky Kremnica - KTC
6. 1. 2018 Mršky - Pokoj Metkov - Ocú Ktc - Diviaci Plebu - Kremnica

Zástupcovia družstiev:

Družstvo Zástupca Družstvo Zástupca
Kremnica Žabka Metkov Miho
Diviaci Dio Ktc Pimal
Ocú Čech Plebu Búri
Mršky Danková I. Pokoj Listofer J.  Plešková E.

 


 

Dobrý projekt

ametyst.jpg

opal.jpg

Milí spoluobčania. Z Nadácie SLSP sa podarilo získať finančnú podporu 2598,- Eur na zrealizovanie projektu „Ako sa stať zlatokopom“ pre ZŠ v Hodruši-Hámroch.

 Prosíme Vás o darovanie minerálov a hornín pre novú zbierku v priestoroch ZŠ Hodruša – Hámre, ktorá bude slúžiť našim deťom v ďalšom vzdelávaní. Vaše príspevky do zbierky môžete priniesť priamo pani riaditeľke Mgr. Daniele Prcúchovej alebo Ľubici Ološtiakovej.

Cieľom projektu je žiakom prvého a druhého stupňa základnej školy prostredníctvom aktivizačných metód uľahčiť, sprístupniť a rozšíriť učivo zamerané na neživú prírodu - geológiu a mineralógiu a naučia sa ryžovať zlato. K tomu aby projekt bol skutočne jedinečným na Slovensku, kde žiaci základnej školy dokážu spojiť teoretické znalosti s praxou a nadviazať tak na banícke tradície v regióne, by sme Vás chceli požiadať o spoluprácu pri zakladaní mineralogickej zbierky. 
Za realizačný tím vopred ďakujú Ľubica Ološtiaková, Zuzka Dvořáková
Líšková a Mgr. Danka Prcúchová


 


 


3580951

Úvodná stránka