Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Hodruša Hámre

Pozvánka

gulas.jpg

Pozývame Vás na posledné podujatie tohtoročného kultúrneho leta.

Varíme najlepší guláš.

Súťaž bude prebiehať v sobotu 19.8.17 o 15,00 hod na štadióne OŠK. Po vyhlásení výsledkov, ktoré predpokladáme o 19,30 hodine začína zábava. Hrať bude skupina ARCON. 

Pozvánka

sitno.jpg

 

sitno1.jpg

KST pri OŠK a Obecný úrad Hodruša-Hámre pozýva 

milovníkov prírody na 44. ročník

  PRECHODU ŠTIAVNICKÝM  POHORÍM

(pozor zmena denný, nie nočný)

dňa  26. augusta 2017

 

Doprava: autobusom SAD – odchod zo Žarnovice o 7,50 hod.

Trasa: Kopanice dômky-Richňava-Počúvadlo-Sitno.

Späť: Sitno - Peciny – sedlo Pleso – Hornohodrušský tajch, potom autobusom do Žarnovice. 

    

Občerstvenie: chata A.Kmeťa na Sitne (guláš, kapustnica)    

 

Účastnícky poplatok je 2,00 €. Účasť na vlastnú zodpovednosť !

 

Informácie: Kaňová Jarmila č. tel. 0902882678, Nittmannová Anna 0917627916 

Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev 2017

32.jpeg

Nedá sa svietiť, starosta mal pravdu, keď povedal že niekedy menej môže byť aj viac. Na tohtoročnom turnaji zmešaných družstiev bolo síce len trinásť družstiev, nálada však bola vynikajúca. V prvom rade išlo všetkým o zábavu, nie o snahu silou mocou vyhrať. Veď o tom takýto turnaj je. O pohybe, špotre, stretnutiach... Skrátka, bola to takáto perfektná sobota. 

U P O Z O R N E N I E

 

voda.png

Vážení občania,

 

 V dôsledku dlhodobého suchého a horúceho počasia dochádza k úbytku pitnej vody, preto Vás upozorňujeme   na dôsledné šetrenie pitnou vodou.

 

Z A K A Z U J E   S A

 

pitnú  vodu používať na polievanie záhrad,  na stavebné účely, napájanie dobytka a umývanie áut  až do  odvolania. 

V prípade zistenia porušenia tohto zákazu, bude obcou uložená  pokuta do výšky 100,- €. 

Oznamy

Kultúrne leto 2017Vytlačiť
 

Untitled 1.jpgUntitled 2.jpg

Ako po iné roky, aj toto leto pripravujeme akcie, na ktorých sa súťaží, zabáva, ale predovšetkým stretávajú dobrí známi. Strenúť sa môžete na týchto podujatiach:

  • 1.7.2017        Pohár starostu obce (nohejbal, kolky)

                              Večer: zábava

  • 8.7.2017        Dámska jazda Futbalový turnaj - starí páni

                              Večer: zábava

  • 5.8.2017        Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

                               Večer: zábava

  • 19.8.2017     „Varíme najlepší guláš!“ Tenisový turnaj

                               Večer: koncert skupiny ARCON

  • 21.-23.7. 2017   Majstrovstvá Slovenskej a Českej 

                                republiky v ryžovaní zlata

  • 12.-13.8.2017   Púť na Kerling

  


 
 

73.jpeg

40.jpeg

Aj druhá akcia tohtroročného kultúrneho leta sa vydarila. V sobotu 8. júla bola v našom športovom areáli navyššia koncentrácia ženskej krásy na meter štvorcový v Žarnovickom okrese a priľahlom vesmíre. Bola totiž 

Dámska jazda.

Dievčence súťažili v hode granátom, kolkoch a vo volejbale. Nechýbala súťaživosť,najdôležitešia ale bola dobrá zábava, radosť zo stretnutí a príjemne stráveného času. Nakoniec boli síce vyhlásené víťazné družstvá, ale ako každý rok vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili. A tí, čo sa nzúčastnili, sa  môžu pozrieť, ako to tam vyzeralo. 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

les.jpg

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom  v súlade  s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica  od 2.8.2017  do odvolania

  

Voľby do VÚC

 

volaby.jpg

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJRADYSLOVENSKEJREPUBLIKY
z 23.júna2017
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Podľa čl. 89 ods. 2písm. d) Ústavy Slovenskej republikya § 20a § 149 zákona č.180/2014Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Viac...

Informácia pre voliča

 

Elektronická adresa, na ktorú je možné doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

matrika@hodrusa-hamre.sk 


 


2857883

Úvodná stránka